Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Föreningens styrelse

Ordförande: Sara Elabed  

Kassör: Åsa Widén   

Sekreterare: Elisabeth Bladh

Ledamot: Susanne Petterson

Ledamot: Angela Hübinette