Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Revisorer

Revisorerna är en viktig del av en ideell förening. Revisorernas uppdragsgivare är medlemmarna, för att säkerställa att styrelsen utför sitt uppdrag som förväntat. De följer upp att både ekonomi och verksamhet sköts i förhållande till stadgar och viktiga beslut från års- och medlemsmöten. Månaden innan årsmötet granskas bokslut, protokoll och övriga handlingar som är akutella.  Till årsmötet redovisas resultatet av granskningen i en sk. Revisionsberättelse.

Om medlemmar under ett pågående verksamhetsår uppfattar att styrelsen inte arbetar enligt våra stadgar eller beslut på års- eller medlemsmöten - är det revisorerna ni skall påtala detta till, om ni inte får respons av styrelsen.

För verksamhetsåret 2019  har vi följande revisorer:

Jannica Albrecht

Laiza Vikström