Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Valberedning

Valberedningen är en viktig del av en ideell förenings överlevnad. Genom att ha en aktiv valberedning som kan hitta lämpliga medlemmar till en väl fungerande styrelse, så försäkrar vi oss om att inför varje årsmöte har ett intresse bland medlemmarna att driva föreningen vidare. Även nya valberedare och revisorer föreslås av sittande valberedning till årsmötet.

Valberedning 2019

Kia B - kiabenr@outlook.com

Mariell L - mlippay@gmail.com

Om du kan tänka dig att ingå i styrelsen eller har någon som du vill rekommendera, kontakta någon valberedare så hjälper de dig med frågor och funderingar. Även förslag på nya valberedare och revisorer.

Du kan också kontakta vem som helst i styrelsen, eller skicka ett mejl till föreningen, för att få upplysningar om vad det innebär att ingå i styrelsen. Så att du har en realistisk uppfattning innan du tar beslutet att bli nominerad på nästa medlemsmöte. Styrelsearbetet är både lärorikt och roligt. Vid behov så hyr vi in barnvakter.

Kontakta revisorerna för upplysning om vad det förtroendet innebär.