Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Frequently Asked Questions

Allmänna frågor

  • Vad kostar det?

    Enastående Föräldrar är en ideell förening som bygger på medlemmarnas medverkan och engagemang. Medlemsavgiften för 2018 är 230 kr.

    Vi söker bidrag och fonder för att försöka hålla nere deltagaravgifterna på våra aktiviteter och läger, så att alla medlemmar ska ha möjlighet att delta.