Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Välkommen till gemenskap
med andra, enastående föräldrar! ensamstående föräldrar! fantastiska föräldrar!

 

Kontakta oss!   Ansök om medlemsskap

 

 

 

Föreningen Enastående Föräldrar

Tillsammans blir det lite enklare och lite roligare!

Följ med på läger och aktiviteter med andra ensamstående föräldrar.
Vi hjälps åt med aktivering av barnen och ser till att både barn och vuxna har kul!

Följ med!

Previous

Next

Hem