Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Wendela 10 år

Wendela 10 år
5 januari, 2016 Wicci

"Jag hade aldrig fått tillfälle att åka skidor eller skridskor. Skidor har mamma inte råd med och mamma åker inte skridskor själv så då hade jag heller inte kommit iväg. Nu är det andra mammor som också följer med och då tycker mamma det är roligt också."