Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Föreningens styrelse

Ordförande: Annika Storm  

Kassör: Anne-Lie Hedström

Ledamot: Sofia Bodarsjö

Ledamot: Liselott Stjern

Ledamot: Ulla Carlsson

Ledamot: Susanne Hammarström

Ledamot: Sara Elabed