Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Integritetspolicy

Integritetspolicy gällande enastående föräldrar

Enastående Föräldrar värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Enastående Föräldrar ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Enastående Föräldrar

Varför använder vi dina personuppgifter?
Enastående Föräldrar samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna få nyhetsbrev, lägerutskick, kallelse till möten och information samt kontakta oss.
Som medlem i föreningen använder vi dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt konto samt för att ge dig relevant kommunikation.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem
• Möjliggöra kontakt till info@enastaendeforaldrar.se
• Ge dig relevant information

Dessutom behandlar Enastående Föräldrar personuppgifter om medlemmar
• Upprätta och hantera ditt medlemskap på hemsidan
• Administrera kontot
• Möjliggöra kommunikation via telefon, e-post och sms

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Enastående Föräldrar samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som medlem:
• Namn på förälder och barn
• Ålder på barn
• E-postadress
• Adress
• Telefonnummer

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Betalning i webshoppen

Föreningen sparar inga betaluppgifter som du anger i samband med köp/betalning på denna site. Alla dessa uppgifter skyddas av vår samarbetspartner Paypal. Vi sparar endast orderinformationen för att kunna tillhandahålla dig den tjänst du köpt.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag.
Personuppgifter om dig som är medlem i föreningen sparas så länge du har ett aktivt konto. Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Efter att medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas senast 6 månader efter att vi mottagit din uppsägning.
Om du inte längre vill ha kvar dina uppgifter kan du avregistrera dig genom att skicka ett mail till info@enastaendeforaldrar.se.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
På Enastående Föräldrar hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Dina rättigheter

Registerutdrag
Du har rätt att en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Enastående Föräldrar. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas.

Rättelse av dina personuppgifter
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Enastående Föräldrar kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter.

Ändring av integritetspolicy
Enastående Föräldrar förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på www.enastaendeforaldrar.se och/eller via e-post.

Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta info@enastaendeforaldrar.se

Kontaktinformation
Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@enastaendeforaldrar.se