Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

I media

Artiklar relaterade till vår verksamhet

Familjetyp för hemmaboende barn 0-17 år, 2014

Sammanboende ursprungliga föräldrar 1 478 185
Sammanboende mor och styvförälder 108 069
Sammanboende far och styvförälder 28 321
Ensamstående mor 283 713
Ensamstående far 69 030
Bor med annan person än föräldrar 9 949

Källa: SCB