Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /data/c/c/cc7bf896-49b3-4484-b881-b1e720ed70a7/enastaendeforaldrar.se/public_html/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/extensions/custom_fonts/class-redux-extension-custom-fonts.php on line 769

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /data/c/c/cc7bf896-49b3-4484-b881-b1e720ed70a7/enastaendeforaldrar.se/public_html/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/extensions/custom_fonts/class-redux-extension-custom-fonts.php on line 783

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /data/c/c/cc7bf896-49b3-4484-b881-b1e720ed70a7/enastaendeforaldrar.se/public_html/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/extensions/custom_fonts/class-redux-extension-custom-fonts.php on line 769

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /data/c/c/cc7bf896-49b3-4484-b881-b1e720ed70a7/enastaendeforaldrar.se/public_html/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/extensions/custom_fonts/class-redux-extension-custom-fonts.php on line 783
Föreningen Enastående Föräldrar – Enastående Föräldrar

Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Föreningen Enastående Föräldrar

Föreningen Enastående Föräldrar

Föreningen Enastående föräldrar vänder sig till ensamstående föräldrar i Göteborg och dess närhet.

Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades 1996 med målet att utgöra ett kontakt-, informations- och aktivitetscentrum. Föreningen består av kvinnor och män med ensam och/eller delad vårdnad om barn(en) i blandade åldrar. Vi erbjuder ett nätverk, med råd, stöd och information för medlemmar och barn genom träffar, sommarläger, föreläsningar och Facebookgrupp.

Genom opinions-, information- och nätverksbildning arbetar vi för att förbättra villkoren för ensamstående föräldrar och våra barn. Emellanåt är vi remissinstans för social- och justitiedepartementet.

 

barn-runt-i-varlden

Föreningens grundtanke är att de föräldrar som mår bra, också är bättre föräldrar.

För att må bra behöver vi alla ett socialt sammanhang att få finnas och verka inom. I gemenskap med andra ensamstående föräldrar kan vi och våra barn hitta förståelse och stöd från andra i samma situation - och vänner för livet. Vi hjälps åt i föreningen med att anordna och leda aktiviteter och vi hjälps åt med att vara goda förebilder för våra barn.

Genom beviljade fonder och bidrag erbjuder föreningen subventionera deltagaravgifterna för våra aktiviteter och läger. Föreningen eftersträvar att erbjuda ett par föreläsningar per år till alla medlemmar för kunskap och utbildning inom område för föräldraskap, barn, socialt, familjeekonomi etc.

Styrelsen anordnar ca 2 medlemsmöten per år, där vi samlas kring samtal om föreningen för att formar föreningen så som vi vill ha den. Kommande aktiviteter mejlas ut i nyhetsbrevet var tredje månad.

En del av Ensamstående föräldrars charm består i att vi inte är en homogen grupp. Vi har olika politiska och religiösa åsikter, olika intressen och livsstilar. Det ger oss ett större perspektiv på tillvaron. Men en sak många av oss har gemensamt – är ansträngd ekonomi. Föreningen försöker därför, utifrån sökta och beviljade bidrag, att subventionera deltagaravgifterna för våra aktiviteter och läger. Så att våra barn också ska få chansen att uppleva sådant som klasskompisarna brukar göra på sin fritid, och sedan berättar om i skolan. Vi har så klart aktiviteter för barn som inte börjat i skolan också.

Politiskt arbete

Föreningen är öppen för boföräldrar, alltså både mammor och pappor, men vi arbetar utifrån ett feministiskt synsätt. Vår utgångspunkt är att när samhället är jämställt i sin helhet kommer även föräldraskapet att bli det. Görs det i omvänd ordning förstärks de rådande maktpositionerna ytterligare.

Föreningen har varit remissinstans för social- och justitiedepartementet i frågor som rör barn. Det innebär att vi hade möjlighet att ta del av politiska utredningar och en chans att påverka i frågor som rör ensamstående föräldrar. I föreningen arbetar också en särskild politisk grupp som är öppen för alla.
Som exempel på frågor som vi tycker är viktiga kan följande nämnas:

Gemensam vårdnad
Gemensam vårdnad skall följas av gemensamt ansvar. Idag har de flesta separerade par juridisk gemensam vårdnad om barnen. Detta innebär i praktiken att alla juridiska handlingar ska skrivas på av båda vårdnadshavarna. I övrigt innebär det inte några skyldigheter vad gäller det vardagliga föräldraskapet. Detta medför att vårdnadsformen snarare blir en princip som tyvärr ofta används som maktmedel mellan föräldrar som inte har ett bra samarbete.

Vårdnadstvister
Kampen mellan könen skall inte föras i vårdnadstvister. När samhället i övrigt är jämställt kommer det automatiskt att bli det även vad gäller barnens situation. V årdnadstvister får aldrig handla om föräldrars rätt till barnet, utan om barnets rätt till en trygg och lugn barndom.

Underhåll
Underhållet skall vara minst 40% av vad ett barn kostar i genomsnitt på ett år. I denna kostnad bör även hänsyn tas till minskad arbetskapacitet under småbarnsåren.

Bostadsbidrag
Vi anser att bostadsbidraget skall höjas samt en återgång till att räknas efter månadsinkomst och inte efter årsinkomst. Boendekostnaderna ökar mer och mer vilket inte återspeglas i bidragsnivån. Pga situationen på arbetsmarknaden har dessutom många ensamstående föräldrar vikariat, projekt- eller timanställningar vilket skapar oregelbundna inkomster under året. Det nuvaranade bidragssystemet försvårar deras situation ytterligare.